Sanguineti

Edoardo Sanguineti, Mikrokosmos. Poesie 1951-2004, Feltrinelli, Milano 2004, p. 199

20180119_115520

 

Annunci